Geschiedenis van HSV Cheetahs

Zoals gezegd begon alles in 1972. Na het uiteenvallen van de Thomsons ging Toon Tielemans, gedreven door zijn passie voor de sport, een nieuwe uitdaging aan. Samen met enkele andere honkbalfanaten startte hij een nieuwe vereniging, honkbalvereniging de “Cheetahs”. Het honkbalteam was de eerste jaren meteen succesvol, en na het eerste lustrum gaf de Gemeenteraad van Beek toestemming tot de aanleg van een officieel speelveld. De aanwezigheid hiervan had een ledenaanwas tot gevolg. Ook dames meldden zich aan en er werd besloten een softbal afdeling in het leven te roepen.
Vanaf 1978 het de vereniging dan ook Honk- en Softbal vereniging Cheetahs.

In 1984 werd er dankzij de grote inzet van enkele vrijwilligers een clubhuis gebouwd, waardoor de binding met de club nog hechter werd. Doordat enkele middelbare scholen in de regio deelnamen aan de Nederlandse scholen softbal competitie, kwamen er regelmatig nieuwe leden bij. Dit stagneerde eind jaren 80 door het opheffen van deze competitie. Een ander probleem was geschoold kader.

Gesterkt met de technische achtergrond werd er een nieuw jeugdbeleid op papier gezet om het teruglopende ledental een halt toe te roepen. De inkt was amper droog of er kwam vanuit een geheel onverwachte hoek een enorme tegenslag. De gemeente Beek had een andere bestemming bedacht voor het speelveld. “Cheetahs moeten maar elders domicilie kiezen”, aldus de gemeente Beek, hetgeen het einde van het bestaan van de Cheetahs zou hebben betekend. Het toenmalige bestuur werd behoorlijk op de proef gesteld. Een goed opgezette campagne werd door de gemeenteraad beloond.
Echter 5 jaren later moest het bestuur opnieuw aan de bak omdat het toenmalige college het kostenplaatje veel te hoog vond. Ook de tweede poging tot liquidatie van de vereniging werd wederom, mede door de gedrevenheid van enkele bestuursleden, afgeslagen.   

Gevolg was dat er in 1999 werd gestart met de aanleg van een nieuwe honk- en softbal accommodatie welke in juli 2000 in gebruik is genomen.
De eerste successen werden al gauw op deze locatie behaald.

In 2014 besloot de gemeente dat er een sportlandgoed gemaakt moest worden, en ook deze keer mocht HSV Cheetahs  weer verhuizen, wat geresulteerd heeft in een prachtige locatie met 2 velden, 1 honkbal veld en een combi honk& softbalveld.
Sinds 2016 spelen wij op onze nieuwe velden aan de Blooteweg in Beek.

Het grootste succes is echter dat de vereniging steeds groter en gezonder wordt. Mede door het goede jeugdbeleid telt de vereniging inmiddels om en nabij de 100 leden.

Dit is een verdrievoudiging van het ledental ten opzichte van 10 jaar geleden!

Nog meer lezen over HSV Cheetahs, klik hier

0
Leden
0
Spelende leden
0
Niet spelende leden

Ons bestuur

Arjan Blokland, Voorzitter
Nicky Gatto, Penningmeester
Marijke van Kempen, Secretaris a.i
John Benink, Bestuur
Peter Bouvrie, Bestuur
Jack Heuts, Sponsoring