Starters kunnen indien nodig een handschoen lenen bij de club en het is niet verplicht gelijk in verenigingstenue te spelen. Alle benodigde materialen voor de trainingen en de wedstrijden worden door de vereniging beschikbaar gesteld.

Het is mogelijk om de uitrusting zoals uniform, handschoen, knuppel etc. via de vereniging te kopen.

De vereniging zoekt altijd naar de voordeligste manier om de spullen in te kopen en zodoende ook aan een redelijke prijs te verkopen.

De coaches kunnen je meer informatie geven over de uitrusting die je nodig hebt en de bestelprocedure.

De Contributie

Elk nieuw lid kan gebruik maken van een contributievrije kennismakingsperiode van 4 weken om er zo achter te komen of de sport en de vereniging is wat je zoekt. Als je besluit lid te worden van onze vereniging gelden de volgende bedragen.

Leeftijd inning januari inning juli Contributie/jaar Clubloten/jaar Totaal Inning/jaar
5 tot 10 jaar  €          38,75  €     38,75  €              77,50  €             15,00  €               92,50
10 t/m 13 jaar  €          47,75  €     47,75  €              95,50  €             15,00  €              110,50
14 t/m 15 jaar  €          56,75  €     56,75  €            113,50  €             15,00  €              128,50
16 t/m 17 jaar  €          67,25  €     67,25  €            134,50  €             15,00  €              149,50
18 jaar en ouder  €          82,50  €     82,50  €            165,00  €             15,00  €              180,00
Recreanten  €          40,00  €              40,00  €             15,00  €               55,00

Om deze bedragen zo laag mogelijk te houden zamelt de vereniging oud papier in. Dit gebeurt in een wijk van de gemeente Beek, met behulp van een inzameltruck van het kringloop centrum. Leden van 18 jaar en ouder worden ingedeeld om een keer per jaar hieraan deel te nemen.

Verder neemt de vereniging deel aan de Grote Club Actie, elk lid neemt elk jaar verplicht 5 loten af en hebben we een sponsorcommissie die zich bezig houdt met de contacten tussen (potentiële) sponsoren en de vereniging.

Zie ook het VOG beleid van HSV Cheetahs

Financiële informatie:

Het Jeugdsportfonds is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 21 jaar, woonachtig in de Provincie Limburg, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een sportvereniging.

En vanuit de gemeente Beek is er de Sport en Cultuurpas, voor meer informatie zie onderstaande links:

http://www.jeugdsportfonds.nl/index.jsp?id=103

http://beek.rechtopbijstand.nl/inhoud?pid=410&highlight=sporten