Beste leden,

Peter Schillings heeft een tijd lang het penningmeesterschap van onze club waargenomen. We hebben nu een nieuwe kandidaat voor het penningmeesterschap: Nicky Gatto. We hebben met hem gesproken en het bestuur meent dat hij een goede kandidaat is voor deze functie in het bestuur.

Officieel zou een benoeming natuurlijk via een ledenvergadering moeten plaatsvinden, maar het bestuur vindt het geen goed idee om in deze tijd een ledenvergadering te houden, ondanks mogelijke versoepelingen. Daarom willen we via dit bericht vragen of de leden akkoord gaan met de de benoeming van Nicky als bestuurslid en de functie van penningmeester op zich neemt. De leden kunnen binnen een termijn van 10 dagen (met donderdag 25 juni als dagtekening) een tegenkandidaat voorstellen of bezwaar aantekenen (graag omkleed met argumenten).

Mocht het bestuur geen bericht ontvangen van de leden binnen deze termijn (voor 5 juli) zal Nicky in dienst treden als nieuw bestuurslid.

Vr groet,

Arjan (uw voorzitter)