Onze huidige penningmeester, Peter Schillings zal aftreden bij de Algemene Leden Vergadering.
Er heeft zich reeds een kandidaat gemeld, n.l. Roger Cremers.

Eventuele kandidaat penningmeesters kunnen zich nog aanmelden bij Mildred Groen, secretaris.